Autismeforeningen Kreds Roskilde

Professionelle og personlige perspektiver på ekstrem kravafvisende adfærd og skolevægring

Greve Borgerhus, Greveager 9. 2670 Greve

mandag den 5. november 2018, kl. 19:00

Foredrag af Morten Gantzler Oschlag, AutismePlusFar, Søstjerneskolen, Psykologisk Ressource Center


Læs mere
Der er i disse år et stigende fokus på skolevægring, hos børn og unge inden for autismespektret. Ligeledes er der et stigende fokus på –og interesse for angstrelaterede tilstande, som ekstrem kravafvisende adfærd. Netop skolevægringsproblematikker –samt angst og ekstrem kravavisende adfærd i sammenhæng, har jeg sammen med et hold dedikerede, højt specialiserede kollegaer på Søstjerneskolen og i Psykologisk Ressource Center i København, de senere år haft mulighed for at blive en del klogere på i det vi, i overvejende grad, har arbejdet med –og forsket i børn –og unge, med ganske særlige profiler. Parallelt med min professionelle autismetilværelse er jeg far til to unge mennesker på 13 og 16 med autisme, adhd og PDA, som begge har gennemlevet 2 år lange skolevægringsforløb med skift fra special -og til behandlingsskole. Eller med andre ord. Privat har børnenes mor og jeg skullet forholde mig til stort set de samme komplekse udfordringer –og problematikker som jeg har arbejdet med professionelt. Dette har afstedkommet nogle perspektiver –samt nogle, ofte dyrt købte erfaringer, som nok aldrig ville have fundet vej til mig, på anden vis. For et par år siden valgte jeg at starte bloggen AutismePlusFar, i det krydsfelt der helt naturligt opstod mellem den professionelle og den private erfaringsverden. Et krydsfelt der ikke var blevet mindre interessant efter at en voksenudredning havde mindet faderen og fagspecialisten (mig) om at han selv engang selv har været en gammelklog lille dreng, der i sine nedsmeltninger kunne både rydde –og forlade klasseværelser. Jeg kan jeg således garantere at vi kommer godt rundt i afkrogene af autismeland på en måde der vil være rundet af nogle af de mange erfaringer –og oplevelser jeg, i min egenskab af elev, forældre, underviser –og behandler har slæbt med mig ind i dette komplekse og dybt interessante arbejdsfelt.

Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.