Roskilde Bibliotekerne

Roskilde Folkeuniversitet: Kendsgerninger og myter angående Niels Hemmingsen

Byens Hus, Den Gamle Byrådssal

onsdag den 3. oktober 2018, kl. 17:00 - 19:00

Roskilde Folkeuniversitet afholder et foredrag onsdag d. 03 oktober om kendsgerninger og myter angående Niels Hemmingsen ved pastor Henrik Frandsen. Arrangementet afholdes i Byens Hus i Den Gamle Byrådssal.

Læs mere
I foredraget af pastor emeritus, cand. theol., Henrik Frandsen, København, vil vi få præsenteret Niels Hemmingsen (1513-1600) set med øjnene af en tænkt udenlandsk student, som aldrig før havde været i Danmark, og som aldrig før havde hørt Niels Hemmingsens navn. Denne udenlandske student gik på Det Kongelige Bibliotek på Slotsholmen og trængte dybere og dybere ind i Niels Hemmingsens verden. Det undrede studenten, at Niels Hemmingsen næsten er blevet glemt i nutidens Danmark, selv om der i hans forfatterskab findes hen ved 100 latinske titler, plus fra hans levetid oversættelserne af væsentlige dele af forfatterskabet til tysk, engelsk, tjekkisk, islandsk og dansk, samt en oversættelse til svensk i 1608 og én til nederlandsk i 1611. Hertil kommer en halv snes bøger på dansk. Vor student opdagede, at Niels Hemmingsen i sin levetid og i de første ca. 50 år efter sin død var en europæisk berømt som forfatter af teologiske, filosofiske og juridiske værker. Endelig opdagede vor student, at Niels Hemmingsens polemik imod Jean Calvin og dennes disciple med deres lære prædestinationen, dvs. læren om Guds forudbestemmelse af nogle få til evig frelse og resten til evig fortabelse havde den afgørende indflydelse på fastholdelsen og udbredelsen af den evangeliske forståelse af prædestinationen, dvs. læren om, at Gud har forudbestemt enhver troende til evig frelse. Herved opdagede vor student, at den virkelige Niels Hemmingsen allerede fra omkring1570 og op til nutiden er blevet belastet af myter; og da løgnen lever af gentagelsen, kunne myterne måske være årsagen til, at han næsten er blevet glemt.

Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All