FoodFilmFestival dk

Kom og fejr Sinterklaas/Hollandsk jul

Godsbanen

søndag den 25. november 2018, kl. 10:00

Kom og fejr hollandsk jul med hele familien! forbindelse med at Nord Brabant er Europæisk Gastronomi Region 2018 , fejrer vi Sinterklaas med hollandske specialiteter og en skøn film, "Winky’s hest” for hele familien.


Læs mere
Kom og fejr hollandsk jul med hele familien! I november kommer Sinterklaas sejlende fra Spanien med sine hjælpere til Holland. Sinterklaas ligner julemanden, men er noget tyndere og har en bispehat og stav. Med sig fra Spanien, har han en store bog med alle navnene på artige og uartige børn og sin magiske hvide hest Amerigo. Natten før sin fødselsdag den 5. december, rider Sinterklaas over tagene på sin hvide hest Amerigo og med sine hjælpere, og ligger gaver i alle søde børns sko,- hvis de altså aften før har husket at sætte en gulerod til hesten og et par peppernødder i skoene. I forbindelse med at Nord Brabant er Europæisk Gastronomi Region 2018 , fejrer vi Sinterklaas med hollandske specialiteter og en skøn film, "Winky’s hest.” Filmen fortælles på dansk med respekt for originalens kinesiske og hollandske tale, så forbered jer på en film, der ikke bare fornøjer på mange sprog men både store og mindre børn. Før filmen fortæller Jochem van Rijn , den hollandske konsul i Aarhus om nogle af de hollandske traditioner. Du kan smage på hollandske julegodter og efter filmen, kan du være med til at lave din helt egen hollandske julehat, Hvis du er morgenfrisk, kan du komme og hjælpe os med at lave helt speciale “pebernoten” i Folkestedet fra 08.30 til 09.30. Pris 25 kr p.p. Prisen er inklusiv filmvising og hollandske smagsprøver fra 10-12:30 i Kedlen, Godsbanen Dem der elsker at bage, kan være med til at bage før filmen. Vi giver en kop chokolade eller kaffe før vi går i gang. Prisen 35 kr. p.p. er inklusiv gaeworkshop på Folkestedet, filmvising og hollandske smagsprøver fra 10-12:30 i Kedlen, Godsbanen. Bageworkshoppen er på første sal på Folkstedet, 1.1 Carl Bloch Vej 7. Bagefter går vi 5 minutter hen til filmvisning i Kedlen på Godsbanen. Om Winky’s hest Den 6-årige kinesiske pige Winky Wong flytter med sin mor til en lille by i Holland, hvor hendes far driver en kinesisk restaurant. Det er svært at flytte til et nyt land med andre traditioner og et helt anderledes sprog. Hun elsker at besøge naboerne tante Cor og onkel Siem, der driver en rideskole, og i begyndelsen er Winkys eneste ven en pony. Hendes største drøm bliver at få sin egen hest, men hvor skal hun få sådan en fra? Hendes forældre har i hvert fald ikke råd. En dag i skolen hører Winky om Sinterklaas, og da hun får at vide, at han snart kommer til byen, aner hun pludselig et håb. Hendes far er meget skeptisk, men hvad forstår han sig på dette lands skikke? Winky’s hest/ Het paard van sinterklaas/ Mischa Kamp/2015/NL/95 min Om FoodFilmFestival FoodFilmFestival kombinerer den gode mad med de gode medier og den gode oplevelse. FoodFilmFestival præsenterer en bred vifte af nationale og internationale dokumentar-, kort- og spillefilm, der udforsker temaerne mad, fødevareproduktion, ernæring, kultur, gastronomi og filmæstetik samt events, workshops, debatter og smagsindtryk, der giver mulighed for storslåede oplevelser for sanserne. Hjemmeside: foodfilmfestival.dk Facebook: facebook.com/foodfilmfestival.dk ----ENG ------- Come and celebrate Dutch Christmas with the whole family! In November Sinterklaas arrives by boat from Spain with his helpers to Holland. Sinterklaas looks like Santa Claus, but is somewhat thinner and has mitra and rod. He brings a big book where all the names of good and naughty children and his magic white horse, Americo. On his birthday on December 5, Sinterklaas rides over the roofs on his horse Americo and drop presents gifts in the good children's shoes, -if they the night before have remembered to put a carrot for the horse and a pair of "pepernoten"cookies in the shoes. In connection with Nord Brabant's European Gastronomy Region 2018, we celebrate Sinterklaas with Dutch specialty and a wonderful film "Winky’s horse” for the whole family. The film is told in Danish and incoorporate the original Chinese and Dutch soundtrack, so prepare yourself for film in many languages ​​and for older as well as smaller children. Before the film, Jochem van Rijn, the Dutch consul in Aarhus, tells about of the Dutch traditions. You can taste real Dutch Christmas treats and after the movie, you can help make your own Dutch Christmas hat. Price 25 kr p.p.The price includes screening and Dutch tastings from 10:00-12:30 in Kedlen, Godsbanen For the morning birds, why not come and and help us make the whole specialty "Pepernoten" in the Folkestedet from 08.30 to 09.30. If you love to bake, then can join in the fun. We give a cup of chocolate or coffee before we get started. The price 35 kr. Includes bakery workshop, Filmscreening and tastings. The Baking workshop is on the first floor at Folkstedet, 1.1 Carl Bloch Vej 7. Afterwards we walk 5 minutes to the filmscreening in Kedlen at Godsbanen. About Winky's horse The 6-year-old Chinese girl Winky Wong moves with her mother to a small town in Holland, where her father runs a Chinese restaurant. It is difficult to move to a new country with other traditions and a completely different language. She loves visiting the neighbors Aunt Cor and Uncle Siem, who runs a riding school, and initially Winky's only friend is a pony. Her biggest dream is to get her own horse, but where should she get one from? Her parents have no advice at all. One day at school, Winky hears about sinterklaas and when she is told that he will soon come to town, she suddenly gets new hope. Her father is very skeptical, but what does he understand about the customs of this country? Winky's horse / Het paard van Sinterklaas horse / Mischa Kamp / 2015 / NL / 95 min The film is spoken in Danish with respect for the original Chinese and Dutch language, so prepare yourself for a movie that caters for many languages, and big and small children, so take close friends from near and far. About FoodFilmFestival FoodFilmFestival combines the good food with the good media and the good experience. FoodFilmFestival presents a wide range of arts with national and international documentary, short and feature films that explore the themes of food, food production, nutrition, culture, gastronomy and film aesthetics, as well as talks, workshops, events and taste impressions that allow for wonderful experiences for all senses. Website: foodfilmfestival.dk Facebook: facebook.com/foodfilmfestival.dk

Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All