Inge Mogensens Legat

Legatansøgning 2018

1. november 2018, 08:00 - 8. november 2018, 23:59

Vi modtager max. 150 ansøgninger efter først til mølle princippet. Kun én ansøgning pr person. På din tilsendte kvittering/billet fremgår den email du skal sende ansøgningen til. Se nærmere med hensyn til indhold i ansøgningen på www.ingemogensenslegat.dk


Læs mere
Legatet er en selvejende institution, hvis formål er at yde studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov for økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte. Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning. Legatportioner tilkommer legatnyderne som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditforfølgning. Der skal ikke ved domstole kunne rejses krav overfor Legatet på udbetaling fra dette, idet bestyrelsen alene afgør hvem der skal modtage støtte. Uddeling af legater sker normalt på Inge Mogensens fødselsdag den 18. februar.

70 ledige billetter
Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All