Himmerlands Ungdomsskole

Sprogkursus

Himmerlands Ungdomsskole, Elevvej 10, 9600 Aars

tirsdag den 17. september 2019, kl. 09:00

Sprogkursus for fremmedsprogsundervisere med udskolingselever. Fokus på hvordan du øger elevernes ordforråd og inspiration til grammatikundervisningen. Se mere på www.h-u.dk/event

 Læs mere

Boost elevernes ordforråd v/Pia Larsen
I de elleve år jeg har undervist i sprog på 9. og 10. klassetrin, har jeg erfaret, at en af elevernes største frustrationer er, at de føler, at de ikke har noget ordforråd til at producere sprog med. Jeg har de sidste par år derfor været meget optaget af, hvordan jeg som underviser kan være med til at booste elevernes ordforråd i den daglige undervisning. Eksplicit arbejde med ord og chunks i undervisningen er vejen frem, hvis vi skal skabe de bedste forudsætninger for vores elevers ordforrådstilegnelse. Hvordan man kan det, når der også skal arbejdes hen imod prøverne, får du redskaber til her på kurset. På kurset vil jeg starte med et kort teoretisk oplæg, hvor jeg besvarer: Hvad kendetegner et godt ordforråd? Hvordan tilegnes ord? Hvad kendetegner den gode ordforrådsundervisning? Dernæst skal I i gang med at afprøve ordforrådsaktiviteter i praksis. Først vil vi have fokus på, hvordan web 2.0 programmet Quizlet.com kan bidrage til den gode ordforrådsundervisning. Bagefter arbejder vi med analoge og elevcentrerede ordforrådsaktiviteter, som viser, hvordan man kreativt, legende og stilladserende kan arbejde med ordforrådstilegnelse og samtidig arbejde hen i mod prøverne. Lidt om mig: Jeg er 40 år, underviser på EUD10 Tradium, bor I Aarhus med min kæreste og har en Master i fremmedsprogspædagogik. Jeg underviser i tysk, dansk, idræt og læse- og skriveteknologier. Min kursusdel tager afsæt i egen praksiserfaring, samt viden fra min masteropgave om ”Den gode ordforrådsundervisning i teori og praksis”.

Grammatik på nye flasker v/ Peter Banke Som underviser kender vi alle de elever, der slår blikket ned, så snart ordet grammatik bliver nævnt. Sådan en elev var jeg selv. En der tydeligt husker grammatikundervisningen fra egen skoletid, men desværre ikke som den mest inspirerende del af sprogundervisningen. Som nyuddannet lærer tog jeg i 2011 et kursus i England, som efterfølgende har ændret min tilgang til, hvordan jeg underviser i grammatik. En tilgang som har fået mængden af elever, der slår blikket ned i mine timer, til at blive færre. På kurset vil jeg præsentere jer for ideer til, hvordan I som undervisere kan integrere grammatikundervisningen i de tekster, som eleverne alligevel læser som en del af pensum. Jeg vil bl.a. komme med konkrete forslag til, hvordan I kan angribe grammatiske emner som tillægsord/biord, udsagnsordenes bøjninger, ordstilling og lign. i forbindelse med, at eleverne læser en emnetekst. Jeg give ideer til hvordan man kan arbejde videre med emnet, mens man stadig har et grammatisk fokus. Lidt om mig: Jeg er 39 år, efterskolelærer, gift og far til to. Jeg underviser i engelsk, geografi, fodbold og løb på Brøruphus Efterskole. Min kursusdel tager primært afsæt i praksiserfaring fra egen undervisning, faglige samtaler med kollegaer samt førnævnte kursus i England.


Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Billetkode

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All