Sales workflow banner 1453754122

Klassisk Guitar 10 + med Søren Bødker Madsen 2019

Skipper Clement Skolen,

24. marts 2019, 19:30 - 31. marts 2019, 16:30

Kurset er for unge i alderen 8 -14 år, der har spillet guitar efter noder og tabulatur i et til 3 år. Du kan basis akkorder og måske lidt fingerspil og indgår gerne i sammenspil. I kurset er undervisning, koncerter m.m. www.aalborgguitarfestival.dk


Læs mere
SØREN BØDKER MADSEN - http://www.guitarsolo.dk/ (For english see below) ”Klassisk Guitar 10 +” er et kursus for børn i alderen 9-13 år, der har spillet guitar i 1-2 år og er kommet lidt i gang med finger- og akkordspil. Kurset tager udgangspunkt i Søren Bødker Madsen og Kurt Møllers ’Guitarskoler 1 + 2. Kurset indeholder sammenspil, teknikøvelser, sololektioner m.m. En ”Klassisk Guitar 10 +” billet giver adgang til alle festivalens koncerter i perioden 24 marts til 31 marts april 2019, udstillinger og workshops samt overnatning på Skipper Clement Skolen samt mad den 30 + 31marts 2019. Medbring selv sovepose og liggeunderlag. Se vilkår nederst. Kort cv. Uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Fortsatte studier pa Musik-Akademie der Stadt Basel og Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Wien. Mesterkurser hos Oscar Ghiglia, John Williams og Karl Scheit. Vandt førsteprisen ved Kutha Hora-guitarkonkurrencen i Tjekkiet. Koncertvirksomhed i både ind- og udland. Lærer pa Kolding Musikskole og 1988-92 på Det Jyske Musikkonservatorium. Leveret underlægningsmusik til DR-programmer, medvirket i programmer om musik af Beatles samt udgivet Danmarks førende guitarskole pa forlaget GuF. OVERNATNING: Alle kursusdeltagere tilbydes overnatning fredag til søndag i fællesrum på Skipper Clement Skolen. OBS: Medbring liggeunderlag og sovepose. Anden overnatning se: www.visitaalborg.com eller søg på Aalborg Vandrehjem FORPLEJNING INKLUSIVE I PRISEN: Lørdag den 30. marts 2019: Morgenmad, frokost og aftensmad + kage til kaffen. Søndag den 31. marts 2019: Morgenmad og frokost + kage til kaffen. Medbring evt. madpakke til den 29. marts 2019. Drikkevarer kan købes på Skipper Clement Skolen. TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: Sidste frist for tilmelding til kurser er lørdag den 9. marts 2019 Tilmelding som passiv deltager kan ske både før og under festivalen. TAK FOR SAMARBEJDE OG TILSKUD TIL: Aalborg Kommune, Aalborg Kloster, Kulturskoler i Nordjylland. Skipper Clement Skolen, Kunststyrelsen, Savarez. Utzon Center, Trekel Verlag Hamburg, GUF, Arte Imaginis, Papaya, Klaverstemmeren og Carsten Grøndahl Guitars. English; SØREN BØER MADSEN - http://www.guitarsolo.dk/ “Beginner Classics” is a course for children who are 9-13 years old and who have played the guitar for 1-2 years and have some knowledge of the guitar fingerboard and technique. The course is based on Søren Bødker Madsen’s and Kurt Møller’s “Guitar Schools, books 1 and 2”. The course includes ensemble playing, technique exercises, solo lessons etc. A “Beginner Classics” ticket gives access to all festival concerts ( minus Yamandu Costa) between March 24th to March 31th 2019, exhibitions and workshops as well as room and board at Skipper Clement School on March 29. - 31. 2019. Bring your own sleeping bag. See terms at the bottom. SHORT RESUMÈ. Trained at the Royal Academy of Music. Continued studies at the Music Akademie der Stadt Basel and Hochschule für Music and Performing Arts, Vienna. Master classes with Oscar Ghiglia, John Williams and Karl Scheit. Won first prize at Kutha Hora guitar competition in the Czech Republic. Concerts in Denmark and abroad. Teacher at Kolding School of Music from 1988-92 and at the Royal Academy of Music. Played background music for DR programs, participated in programs on the music of the Beatles and has released the leading guitar method by the publisher GuF. =================================================================== ACCOMODATIONS All course participants are offered accommodation from Friday to Sunday in the Skipper Clement School. NOTE: Bring your sleeping bags. For other accommodation possibilities see: www.visitaalborg.com or search the Aalborg Hostels MEALS ARE INCLUDING IN THE PRICE: Saturday, March 30, 2019: Breakfast, lunch and dinner along with coffee and cake. Sunday, March 31, 2019: Breakfast and lunch along with coffee and cake. Bring your own picnic-lunch on March 29th 2019 Drinks can be purchased at Skipper Clement School. REGISTRATION AND PAYMENT DEADLINE: The Deadline for course registration is Friday, March 9th 2019. Registration as a passive participant can take place before and during the festival. OUR THANKS FOR THE COOPERATION AND SUPPORT OF THE: City of Aalborg, Danish Art Counsil, Aalborg Monastery, Cultural schools in Northern Jutland. Skipper Clement School Arts Agency, SAVAREZ. Trekel Verlag Hamburg, Papaya, Klaverstemmeren and Carsten Grøndahl guitars.

Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All