Sales workflow banner 1550095585

Smil Belinda

Ubåden 2019 | Bådteatret

Saturday, 8. June 2019, at 20:00

Teaterkoncerten by PK-Rummet med Delia Trice og Carsten Skov.


Read more
**DANSK** Teaterkoncerten Smil Belinda inviterer dig til at møde Franca og Frank: en musikalsk duo med 15 års turnéerfaring på bagen, som synger "traditionelle sange", der har mere med overlevelse end med tradition at gøre. Duoen har bemærket en forandring i os europæere og er bekymret for drømmen om et fælles Europa. Missionen er klar: Vi skal mindes om vores fælles kulturarv ... og hvad ville være bedre egnet til det end nyfortolkede cover-hits fra 60’erne, 70’erne og 80’erne? _________________________________________ **ENGLISH** Theatre concert Smil Belinda invites you to meet Franca and Frank: a musical duo company touring together for 15 years, performing ”traditional songs” that have nothing of tradition and a lot to do with survival. The duo has noticed a change in the air and is concerned about the dream of an united Europe. The mission is clear: to remind all of our common cultural heritage… and what would be better suited than reinterpreted cover-hits from the 60ies, 70ies and 80ies?

The event is not open.

Shopping cart All amounts in DKK

0,00 Total

Re-send tickets

Supply us with your e-mail address so that we can re-send your tickets.

All