Sales workflow banner 1453754122

Masterclass: Abiton, Grigc & Trip, Trip, Trip

Skipper Clement Skolen,

24. March 2019, at 19:30 - 31. March 2019, at 16:30

A Masterclass Ticket gives acces to 2 solo lessons and all concerts and exhibitions and other activities at the Festival. Between March 29 - 31th 2019 hostel at Skipper Clement School. Meals between March 30. - 31. 2018.


Read more
For english please scrool down: Price : kr. 900,- + ticket fee. Mesterklassen har plads til 10 kursister og henvender sig til uddannede guitarister, studerende ved et akadami eller konservatorium og MGK elever. Alle modtager mindst 2 lektioner a 50 min. En "Mesterklasse" billet giver adgang til alle festivalens koncerter, udstillinger og workshops samt overnatning på Skipper Clement Skolen samt mad den 30 + 31 marts 2019. Medbring selv sovepose og liggeunderlag. OVERNATNING: Alle kursusdeltagere tilbydes overnatning fredag til søndag i fællesrum på Skipper Clement Skolen. OBS: Medbring liggeunderlag og sovepose. Anden overnatning se: www.visitaalborg.com eller søg på Aalborg Vandrehjem FORPLEJNING INKLUSIVE I PRISEN: Lørdag den 30. marts 2019: Morgenmad, frokost og aftensmad + kage til kaffen. Søndag den 31. marts 2019: Morgenmad og frokost + kage til kaffen. Medbring evt. madpakke til den 29. marts 2019. Drikkevarer kan købes på Skipper Clement Skolen. TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: Sidste frist for tilmelding til kurser er lørdag den 9. marts 2019 Tilmelding som passiv deltager kan ske både før og under festivalen. TAK FOR SAMARBEJDE OG TILSKUD TIL: Aalborg Kommune, Aalborg Kloster, Kulturskoler i Nordjylland. Skipper Clement Skolen, Kunststyrelsen, Savarez. Trekel Verlag Hamburg, GUF, Papaya, Klaverstemmeren og Carsten Grøndahl Guitars. English version: In the Master Class can accommodate 10 participants and is aimed at skilled guitarists, a student at a akadami or conservatory and MGK students. All receive at least 2 lessons of 50 min. A "Master Class" ticket gives access to all festival concerts, exhibitions and workshops as well as accommodation at Skipper Clement school between 30. and 31. March 2019. Please bring your own sleeping bag. Food on the 30. + 31. march 2019. Accomodation: All course participants are offered accommodation from Friday to Sunday in Skipper Clement School . NOTE : Bring your sleeping pad and sleeping bag. Wish for other accommodation see : www.visitaalborg.com or search the Aalborg Hostels MEAL INCLUDING IN THE PRICE : Saturday, March 30th, 2019 : Breakfast , lunch and dinner and cake Sunday, March 31th , 2019 : Breakfast and lunch and cake. Bring your picnic lunch for 29th March 2019. Drinks can be purchased at Skipper Clement School . DEADLINE for Announcements and payment: Deadline for registration for courses is Saturday, March 9, 2019 Registration as a passive participant can take place before and during the festival. Thanks to all sponsors and partners: Aalborg Kommune, Aalborg Kloster, Kulturskoler i Nordjylland. Skipper Clement Skolen, Kunststyrelsen, Savarez. Trekel Verlag Hamburg, GUF, Papaya, Klaverstemmeren og Carsten Grøndahl Guitars.

The event is not open.

Shopping cart All amounts in DKK

0,00 Total

Re-send tickets

Supply us with your e-mail address so that we can re-send your tickets.

All