Betingelser, Billetkøber - v3.14

Den ansvarlige for arrangementet (herefter Arrangør) gør opmærksom på at det påligger billetkøber, inden køb, at:

Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt.
Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.
Billet(ter) refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Erstatning af bortkommet billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangør og få dem fremsendt igen - gebyr kan forekomme.

Kopi og Videresalg af billet(ter)

Hver købte billet har sin egen unikke stregkode, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Arrangørs tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt ligestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Arrangør gør opmærksom på, at det er først ankomne billetindehaver, som opnår adgang.
Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.

Ændring af dato for arrangement

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement".

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris - gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.
Billetten refunderes kun af arrangøren.
Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en arrangørs betalingsstandsning eller konkurs.

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Arrangør - Kontakt telefon eller kontakt email .

Forbehold for fejl og mangler

Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Forholdet mellem billetkøber og Place2Book ApS

Place2Book stiller gratis billetbooking systemet til rådighed for alle arrangører. Place2Book hverken formidler eller sælger billetter for sig selv eller tredje part og kan derfor ikke drages til ansvar for en arrangørs arrangementer, hverken før, under eller efter.
Place2Book leverer kun gennemførelsen af betalingen for en arrangørs billetter.

Betalingsgebyr

I henhold til gældende prisliste.

Sælgers (Arrangørs) ansvar

Det er alene Sælgerens (arrangørens) ansvar at et "salg"(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælgeren (arrangøren) for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Sælgeren(arrangøren) går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.